За нас

„Динев и сие” ООД е дружество, учредено през 2001 г. и е сертифицирано от Камарата на независимите оценители КНОБ през 2010 г. за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения и друго движимо имущество, търговски предприятия и вземания. Предмет на дейността му е изготвянето на експертни оценки и становища за продажба, при ПТП, аварии, бедствия, пропуснати ползи, за счетоводни нужди и при получаване на банков кредит и залог и други, съобразени с Българските стандарти за оценяване.

Екипът на „Динев и сие” ООД:

  • инж. Динко Динев – управител на „Динев и сие” ООД - независим оценител, сертифициран от КНОБ за оценка на машини и съоръжения и търговски предприятия и вземания от 2009 г. Лицензиран оценител от Агенцията по приватизация през 1993 г. Сертифициран от Европейската икономическа общност и Американска асоциация на оценители. Член е на Комисията по професионална етика към КНОБ. Машинен инженер-магистър. Моб.тел.: 0888/249 400

  • Христо Николов – независим оценител, сертифициран от КНОБ за оценка на недвижими имоти от 2009 г. Лицензиран оценител от Агенцията по приватизация през 2008 г. Член на Камарата на независимите оценители. Магистър по икономика. Моб.тел.: 0899/196 960

  • Райна Динева – независим оценител, сертифициран от КНОБ за оценка на машини и съоръжения и търговски предприятия и вземания от 2014 г. Член на Камарата на независимите оценители. Магистър по икономика – специалност „Финанси”. Моб.тел.: 0882/025 461