Определяне на наемна стойност

Определяне на наемна стойност

Определяне на наемна стойност на недвижими имоти и обособени части ,и машини и съоръжения на месечна/годишна база, съобразно нуждите на възложителя и Международните стандарти за оценяване.