Недвижими имоти

Недвижими имоти

Извършват се оценки на терени, на сгради: производствени, складови, търговски и жилищни, както и обособени части от сгради: апартаменти, ателиета, студиа, офиси, магазини, складови помещения, селскостопански постройки, гаражи, паркоместа и етажи от сгради, право на строеж - суперфиция и сервитутно право. Оценките служат за нуждите на възложителя и изготвянето им е съобразено с Международните стандарти за оценяване.