Движимо имущество

Движимо имущество

Извършват се оценки на машини и съоръжения: машини, съоръжения, транспортни средства, производствено оборудване, селскостопанска техника, специални машини и оборудване, складово, офис, хотелско, медицинско оборудване и краткотрайни активи – резервни части, обзавеждане и други. Оценките служат за нуждите на възложителя и изготвянето им е съобразено с Международните стандарти за оценяване.